Η διαδικασία παραγωγής των προϊόντων μας

Το Persil εργάζεται συνεχώς ώστε να βελτιώνει το οικολογικό του αποτύπωμα σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη στρατηγική βιωσιμότητας της Henkel.

Η απότομη αύξηση του CO2 στην ατμόσφαιρα προκαλεί θέρμανση του πλανήτη και είναι η κύρια αιτία της κλιματικής αλλαγής. Εάν δεν προσαρμοσουμε τον τρόπο ζωής μας αλλα και την οικονομική στρατηγική μας σε όλο τον κόσμο, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία θα μπορούσε να αυξηθεί σημαντικά μέχρι το τέλος αυτού του αιώνα - με σοβαρές συνέπειες.

Η στρατηγική μας για τη βιωσιμότητα

Το Persil εργάζεται συνεχώς ώστε να βελτιώνει το οικολογικό του αποτύπωμα σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη στρατηγική βιωσιμότητας της Henkel.

Σε εταιρικό επίπεδο, η Henkel επικεντρώνεται στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση των παγκόσμιων δραστηριοτήτων της και περιορίζοντας τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Επιπλέον, η Henkel δεσμεύτηκε ότι θα γίνει μια εταιρεία με θετικό αποτύπωμα στο περιβάλλον έως το 2040.