Συντηρητικά

Γνωρίζατε ότι βακτήρια ή μύκητες μπορούν να αναπτυχθούν στο απορρυπαντικό σας; Τα συντηρητικά, ωστόσο, το προστατεύουν από αυτό.

Καλό είναι να γνωρίζετε

Στα υγρά προϊόντα, τα συντηρητικά εξασφαλίζουν ότι τα σκευάσματα παραμένουν σταθερά. Χωρίς συντηρητικά, τα προϊόντα μπορεί να αρχίσουν να μυρίζουν δυσάρεστα ή να αναπτυχθούν βακτήρια. Τα συντηρητικά που προστίθενται σε απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού, ανεξάρτητα από τη συγκέντρωσή τους, αναγράφονται στη συσκευασία σύμφωνα με τον Κανονισμό της ΕΕ για τα απορρυπαντικά. Άρα, τα άτομα με γνωστή αλλεργία θα πρέπει να μπορούν να αποφεύγουν τα προϊόντα που περιέχουν την ουσία όταν λαμβάνουν την απόφαση αγοράς τους.

Πώς χρησιμοποιούμε τα συντηρητικά;

Χρησιμοποιούμε συντηρητικά πολύ προσεκτικά και μόνο όσο χρειάζεται. Έτσι, προσπαθούμε να αποφύγουμε τα συντηρητικά στο μέτρο του δυνατού όταν η συντήρηση μπορεί να επιτευχθεί με άλλα συστατικά. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής το προϊόν γενικά αραιώνεται με πολύ νερό.